O Kancelarii

Świadczę usługi  doradztwa prawnego w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, administracyjnego i karnego oraz reprezentuję klientów indywidualnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne przed sądami, organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze oraz urzędami.  Prowadzę  także szkolenia i wykłady dotyczące stosowania prawa w praktyce.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłem aplikację sędziowską, a następnie zdałem egzamin radcowski. Od 1993 roku jestem  wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. 

Doświadczenie zdobywałem w ramach pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako aplikant i w Najwyższej Izbie Kontroli. Od   1994 r. praktykowałem jako radca prawny, a następnie wspólnik w Kancelarii Prawnej Karpiński, Jaros spółka cywilna w Warszawie. Od 2004 r. prowadzę własną Kancelarię Prawną w Warszawie.

W trakcie dotychczasowej praktyki świadczyłem usługi  m.in. dla przedsiębiorstwa budowlanego, ogólnopolskiego wydawnictwa podręczników i książek, zapewniałem bieżącą obsługę prawną dla oddziału banku,  TBS, przedsiębiorstwa IT, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz fundacji.