Porady online

Jeśli chcą Państwo uzyskać poradę prawną bez konieczności spotkania w kancelarii możecie to zrobić online przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej – kancelaria@zjaros.pl.  

  1. Proszę wskazać/opisać nurtujący Państwa problem prawny.
  2. W odpowiedzi wyślemy z Kancelarii wiadomość z wyceną porady prawnej online oraz terminem jej realizacji .
  3. Decydując się na zmówienie usługi/porady prawnej online należy dokonać wpłaty podanego wyżej wynagrodzenia na  rachunek bankowy Kancelarii.
  4. Opinia prawna lub projekt pisma będący przedmiotem usługi zostanie przesłany na Państwa adres mailowy w ustalonym terminie nie wcześniej jednak niż po dokonaniu wpłaty.
  5. Jeśli po otrzymaniu opinii lub projektu pisma powstaną wątpliwości możecie Państwo poprosić o dodatkowe wyjaśnienie.

Kontakt

tel. 601 80 17 65

e-mail: kancelaria@zjaros.pl

Adres

ul. Mazowiecka 37C

05-077 Warszawa